Psychoterapie zaměřená na tělo a smysly

Psychoterapie zaměřená na tělo a smysly

Psychoterapie zaměřená na tělo a smysly

Psychoterapie zaměřená na tělo a smysly

Nabídka služeb

Zlepšování senzorického vnímání, vnímání vlastního těla, pohybu a prostoru. Práce s pozorností v souvislosti s pohybovými návyky.
Rozvoj kreativity, kontakt se svým tělem, uvolnění v pohybu, práce na pohybových vzorcích v kontextu vzorců myšlení.
Práce s emocemi a vztahem k vlastnímu tělu. Uvolnění expresivního vyjadřování.

Senzorická zahrada

Cílem senzorické zahrady je stimulovat smysly podněty, které jsou jemné, přirozené a přitom vysoce funkční pro náš nervový systém. Vycházím z principů senzomotoriky, senzorické integrace, snoezelen…které pracují s faktem, že naše smysly poskytují velký rehabilitační potenciál a mohou sloužit jako přímý kanál k rehabilitaci některých částí centrální nervové soustavy.

KDO JSEM?

Mgr. Alena Bouda Chládková

Jsem člověk otevřený všemu, co přináší radost a životní spokojenost, bez potřeby soudit. Sama jsem se v procesu následování vlastní cesty musela často vymezovat vůči všeobecně uznávanému „standardu“, což mi nakonec vždy bylo přínosem.

Máte zájem o terapii?